Porada
OZNACZENIA OLEI SILNIKOWYCH
Poniżej prezentowany jest typowy kształt butelki oleju silnikowego. Podstawowe cechy i właściwości danego oleju przedstawiane są na opakowaniu każdego oleju silnikowego. Symbole i oznaczenia najczęściej występują z przodu butelki.

Przykładowe opakownie zostało przygotowane w celach poglądowych, dlatego prezentowane symbole i oznaczenia nie wystąpią rownocześnie na butelce oleju, ponieważ wzajemnie się wykluczają. Najważniejsze z nich to klasa lepkościowa, klasa jakościowa oraz rodzaj specyfikacji według producentów samochodów i motocykli. Należy pamietać, że każdy producent stosuje również własne oznaczenia na opakowaniach.

Najedź kursorem na symbol by przeczytać objaśnienie.
Nazwa producenta oleju silnikowego
Nazwa producenta oleju silnikowego
Nazwa handlowa modelu oleju silnikowego
Olej dla 2-suwowych silników motocyklowych
Olej dla 4-suwowych silników motocyklowych
Oznaczenie klasy jakości oleju silnikowego
ACEA – klasyfikacja jakościowa opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów
API– klasyfikacja jakościowa opracowana przezAmerykański Instytut Nafty (American Petroleum Institute)
Japońskie wymagania jakościowe dla silników motocyklowych 4-suwowych
Japońskie wymagania jakościowe dla silników motocyklowych 2-suwowych
Europejskie wymagania nowoczesnych silników dwusuwowych wg. Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji.
Oznaczenie klasy lepkościowej oleju silnikowego wielosezonowego, wg. SEA (Society of Automotive Engineers), olej wielosezonowy SAE XW-YY
0W - olej, który spełnia kryteria wymienione jako właściwości oleju w niskich temperaturach – odpowiadające wybranej klasie SAE XW
40 - olej, który spełnia kryteria wymienione jako właściwości przy wysokich temperaturach – odpowiadające wybranej klasie SAE YY.
Klasyfikacje olejów wg. specyfikacji i norm fabrycznych producentów samochodów
Oznaczenie rodzaju jakości oleju silnikowego. Wyróżniamy różne rodzaje jakości olejów silnikowych:
"FullySynthetic, 100% Synthetic" - w pełni syntetyczny olej.
"Semisynthetic" - olej półsyntetyczny, zbudowany z baz mineralnych i syntetycznych.
"Synthetic Technology, Hydrosynthetic" - olej mineralny wysokorafinowany, wzbogacony o dodatki dorównujące niektórym olejom syntetycznym.
"Mineral" - olej mineralny.
Pojemność opakowania oleju silnikowego, 5 litrów. Najczęstsze spotykane pojemności opakowania: 1L, 2L, 4L, 5L.
Nazwa producenta oleju silnikowego
Nazwa handlowa modelu oleju silnikowego
Krótki opis produktu.
Kod kreskowy opakowania oleju silnikowego.
Oznaczenie klasy lepkościowej oleju silnikowego wielosezonowego, wg. SEA (Society of Automotive Engineers), olej wielosezonowy SAE XW-YY
0W - olej, który spełnia kryteria wymienione jako właściwości oleju w niskich temperaturach – odpowiadające wybranej klasie SAE XW
40 - olej, który spełnia kryteria wymienione jako właściwości przy wysokich temperaturach – odpowiadające wybranej klasie SAE YY.
Pojemność opakowania oleju silnikowego, 5 litrów. Najczęstsze spotykane pojemności opakowania: 1L, 2L, 4L, 5L.
Data produkcji oleju. Data od której liczymy przydatność oleju do wykorzystania w pojazdach (średnio przyjmuje się okres ważności 5 lat).
Kraj produkcji oleju silnikowego.


SŁOWNIK OZNACZEŃ

Słownik oznaczeń olejów silnikowych zawiera wszystkie najważniejsze słowa, skróty, symbole i liczby, które możesz znaleźć na opakowaniu oleju silnikowego. Słowa, symbole, liczby i skróty umieszczone są z przodu i z tyłu butelki oleju silnikowego.

ACEA Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (Association of European Automotive Manufacturers) . Dostarcza informacji o europejskich wymaganiach i kryteriach jakościowych, które spełnia olej silnikowy.
A Oleje do silników benzynowych w samochodach osobowych wg. klasyfikacji ACEA
B Oleje do silników Diesla malej pojemności w samochodach osobowych i dostawczych wg. klasyfikacji ACEA
C Oleje do silników Diesla z filtrem cząstek stałych w samochodach osobowych wg. klasyfikacji ACEA
E Oleje dla pojazdów użytkowych z silnikiem Diesla wg. klasyfikacji ACEA
API Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według Amerykańskiego Instytutu Nafty (American Petroleum Institute). Dostarcza informacji o amerykańskich wymaganiach i kryteriach jakościowych, które spełnia olej silnikowy. Aktualne, najwyższe klasyfikacje API dla silników benzynowych to SM, a dla silników Diesla w pojazdach zabytkowych CI-4. Oleje do silników Diesla w samochodach osobowych nie są obecnie klasyfikowane w klasie API.
S Symbol klasyfikacji API olejów do silników benzynowych wg. klasyfikacji API
C Symbol klasyfikacji API olejów do silników Diesla wg. klasyfikacji API
ILSAC Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według Międzynarodowego Komitetu Standardów i Aprobat Środków Smarnych (International Lubricant Standardization and Approval Committee). Klasyfikacja ta wywodzi się z klasyfikacji API. Normy ILSAC dla olejów silnikowych oznaczane są literami "GF" i cyframi oznaczającymi kolejną normę.
JASO Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według Japońskiej Organizacji Standardów Motoryzacyjnych (Japan Automobile Standards Organization). Wyróżniamy dwa typy wymagań dla silników motocyklowych: F; M.
F Wymagania jakościowe JASO dla 2-suwowych silników motocyklowych wg. klasyfikacji JASO
F Wymagania jakościowe JASO dla 2-suwowych silników motocyklowych wg. klasyfikacji JASO
FA Najniższy specyfikacja oleju, który sprawdza zdolność smarowania, detergenty, początkowy moment obrotowy i dym spalin.
FB Wymagania niż FA dla zdolność smarowania, detergentów, dymu spalin.
FC Ta specyfikacja zawiera ten sam poziom wymagań jak dla FB (możliwość smarowania i początkowy moment obrotowy). Natomiast znacznie wyższe wymagania dla detergentów i dymu spalin.
FD Takie same wymagania jak dla FC,plus znacznie zwiększeniewłaściwości detergentów.
M Wymagania jakościowe JASO dla 4-suwowych silników motocyklowychwg. klasyfikacji JASO
MA Wymagania jakościowe JASO, gdzie wymaga stosowania się tego samego oleju dla mokrego sprzęgła, skrzyni biegów i silnika. JASO-MA oleje nie zawierają modyfikatory tarcia.
MB Niższe wymagania jakościowe dla motocykli, które używają oddzielnych olejów do silnika, sprzęgła i skrzyni biegów (np. Harley Davidson i BMW).
ISO Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych motocyklowych (2-suwowych) wedługMiędzynarodowej OrganizacjiStandaryzacji(International Organization for Standardization).
ISO-L-EGB Takie same wymogi jak JASO FB + test czystości tłoka.
ISO-L-EGC Takie same wymogi jak JASO FC + test czystości tłoka.
ISO-L-EGD Takie same wymogi jak JASO + testu FD do czystości tłoka + efekt mycia
SAE Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacjito zawodowa organizacja skupiająca inżynierówzajmujących się motoryzacją, lotnictwem i maszynami wykorzystywanymi w przemyśle. Poszczególne klasy lepkości SAE w praktyce pomagają określić odpowiednią grubość filmu olejowego. W przypadku olejów silnikowych grubość filmu olejowego mierzy się zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Klasę SAE, odnoszącą się do pomiaru w niskiej temperaturze, można rozpoznać po literze W (Winter) poprzedzanej cyfrą, która określa tę klasę.
XW-YY Klasyfikacja lepkościowa oleju silnikowego (SAE). Pierwsza cyfra opisuje „płynność” w niskich temperaturach. Druga z liczb informuje o zdolności smarowania w wysokich temperaturach. Obie wartości odnoszą się do temperatur zewnętrznych.
FullySynthetic,
100% Synthetic
W pełni syntetyczny olej z budowany na bazie syntetycznej grupy IV-VI. Zapewnia najwyższe parametry oleju.
Semisynthetic Olej półsyntetyczny wytworzony w oparciu o bazęmineralną i bazę syntetyczną.
Synthetic Technology,
Hydrosynthetic
Olej mineralny wytworzony w oparciu o bazęmineralną z grupy III (poddawanej zawansowanej obróbce). Parametry oleju potrafią dorównywać olejom syntetycznym.
Mineraloil Olej mineralny wytworzony w oparciu o bazęmineralną z grupy I (stanowią najniższe parametry) i II (posiadają podwyższone parametry).